KDO JSME

Místní skupina Českého červeného kříže, Hrob, Osek, Háj

Naši místní skupinu Českého červeného kříže jsme založili v prosinci 2020 s cílem rozšířit působnost Červeného kříže i do okolí Oseka, Háje a Hrobu. Jako všechny ostatní místní skupiny je i ta naše vedena pod oblastním spolkem, v našem případě je jím OS ČČK Teplice. Mezi naše hlavní činnosti se řadí zajišťování zdravotních dozorů, výuka první pomoci mládeže, šíření humanitárního práva a principů ČČK či propagace darování krve a preventivního chování. Ve spolupráci s OS ČČK Teplice pořádáme jak různá školení první pomoci pro veřejnost, tak i letní dětské tábory. Dále se snažíme vypomáhat i ostatním místním skupinám v okrese a udržujeme kontakty s hasičskými sbory v místě působení. Řady našich členů jsou vskutku různorodé, od malých zdravotníků navštěvujících náš kroužek první pomoci, přes studenty zaučující se v dobrovolnické práci, až po zkušené zdravotníky s dlouholetou praxí. Všechny však pojí jediný cíl, šířit myšlenky Červeného kříže a pomáhat ostatním.