KDO JSME

Místní skupina Českého červeného kříže, Hrob, Osek, Háj

Jsme místní skupina ČČK, založená v prosinci roku 2020 vedená pod oblastním spolkem ČČK Teplice. Mezi naše hlavní činnosti se řadí propagace bezplatného darování krve, šíření humanitárního práva a principů ČČK, práce s mládeží - kroužek mladého zdravotníka, zdravotní dozory pro Vaše akce, spolupráce se sbory dobrovolných hasičů v místě působení, spolupráce a vzájemná výpomoc s místními skupinami. Pomoc s pořádáním táborů a studijních středisek, školení a jiných akcí s OS ČČK Teplice.

V roce 2022 se naše činnost začíná slušně rozjíždět v normálním režimu bez jakýchkoliv proti epidemiologických opatření. Kroužek pro děti máme dvakrát za týden. Zvládáme obsazovat zdravotní dozory.. Pořádáme školení první pomoci a akce pro děti, Daří se nám udržet skvěle rozjetou spolupráci s místními jednotkami hasičů.  Chceme dál pokračovat a rozvíjet naší místní skupinu do představ, jaké jsme měli při založení skupiny.