🚑🩺  Mladý zdravotník 🚑🩺

S kroužkem mladého zdravotníka začneme 7. 9. 2023. Kroužek se bude konat na základně ČČK HOH, na adrese Sokolská 530, Osek, 417 05  Pro více informací nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 777 975 533, +420 777 181 788 nebo na emailu mscckhoh@seznam.cz 

V obrázcích pod textem několik screenů z výukové prezentace určené pro děti. V kroužku se mimo jiné naučíme anatomii lidského těla, jak pomoci postiženému v ohrožení života, jak rozpoznat závažné nemoci, maskovat poranění. Vše budeme vykládat zábavně a pomocí různých  her. 

Dle návštěvnosti budou děti rozděleny do věkových skupin. 

Kroužek se bude konat každé čtvrtek od 16:00 do 17:00

Další informace najdete taktéž na našem facebooku

Přihláška do kroužku