Nabízíme

Zdravotní dozory

Nabízíme zajištění zdravotního dozoru na kulturních, sportovních a společenských akcích. Kromě práce zdravotníků, kteří zajistí první předlékařskou pomoc, máme k dispozici i zdravotnický stan a sanitní vůz Ford Transporter, propůjčený Oblastním spolkem ČČK Teplice, vybavený AED a lehátkem pro případ nutnosti. Dle tarifu stanoveného oblastním spolkem nabízíme dozor v ceně 200 Kč/ hodinu za jednoho zdravotníka, možné je však objednat i více zdravotníků dle typu akce a vytížení. V případě zájmu či dalších dotazů se neváhejte obrátit na kontakty uvedené na našich stránkách. Veškeré právní dokumenty, faktury a objednávky vyřizuje OS ČČK Teplice.

Školení první pomoci


Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž se výuce první pomoci intenzivně věnuje více než 90 let a jedná se o jeho tradiční činnost. Naším cílem je vyškolit mládež a širokou veřejnost v poskytování před lékařské první pomoci, a to po stránce odborné i psychické.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice nabízí výuku první pomoci pro všechny věkové skupiny.

V současné době si můžete vybrat z následujících kurzů první pomoci, všechny probíhají v souladu se Standardy první pomoci:

  1. Školení první pomoci pro zaměstnance
  2. Základy první pomoci
  3. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
  4. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
  5. Doškolovací kurz