🚒 PRVNÍ POMOC 🚑🩺  


Úpal a úžeh má většina lidí úzce spojeno s létem, vedry a sluněním, ale ono to tak úplně pravda není. V případě úžehu ano, ten s opalováním a pobytem na slunci souvisí, úpal se sluníčkem však už souviset nemusí. To je také hlavní rozdíl mezi těmito dvěma nemocemi z přehřátí, které jsou jinak velmi podobné a odlišit je od sebe je někdy obtížné. ...

-Poranění zahrnuje poškození obratlů, kloubů, vazů a meziobratlových plotének. Může být spojeno s poškozením míchy a míšních nervů, které prochází páteřním kanálem.

•PORANĚNÍ OKA JE SPOJENO S VELKOU BOLESTIVOSTÍ A PŘECHODNOU ZTRÁTOU FUNKCE.

Resuscitace je kříšení postiženého, oživování ve stavu klinické smrti. Za nástup klinické smrti považujeme zástavu oběhu. Zástava oběhu je přerušení oběhu krve následkem selhání činnosti srdce jako pumpy.

Led 27

Astma

Astma je nejčastější chronické dětské onemocnění. Celkový počet lidí trpících astmatem v České republice se odhaduje na 800 tisíc. Je tedy velká pravděpodobnost, že se za život s tímto onemocněním setkáte.

Infarkt srdce je následek ucpání věnčitých tepen vyživujících srdce. Část srdce se nedokysličuje, čímž dochází k poruše její činnosti. (Infarkt myokardu) S prodlužující se dobou trvání infarktu se zvyšuje rozsah poškození srdce a riziko náhlé zástavy oběhu.

Mrtvice je druhá nejčastější příčina úmrtí v ČR. Ročně mrtvici v České republice postihne 80 000 lidí a desetina z nich zemře. Mrtvice je život ohrožující stav, při kterém se neprokrvuje část mozku. Dochází k tomu vlivem ucpání cévy, která zásobuje mozek, popřípadě jejím prasknutím. Projevy mrtvice jsou závislé na tom, která část mozku je...