Základní neodkladná resuscitace

05.02.2021

Resuscitace je kříšení postiženého, oživování ve stavu klinické smrti. Za nástup klinické smrti považujeme zástavu oběhu. Zástava oběhu je přerušení oběhu krve následkem selhání činnosti srdce jako pumpy.

Příčiny:

Srdeční = náhlá zástava oběhu (nejčastější příčina zástavy oběhu u dospělých osob), onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, srdeční selhání při arytmii), úraz elektrickým proudem

Ostatní = dechové (neprůchodnost dýchacích cest, dechové selhání), těžké úrazy hrudníku, úrazy spojené s velkou krevní ztrátou, tonutí

Typické příznaky:

Náhlá ztráta vědomí (stojící padá, sedící se hroutí, ležící přestává komunikovat), postižený nereaguje na oslovení ani mírné zatřesení.

Porucha dýchání - postižený má lapavé dechy (gasping) nebo nedýchá vůbec

Čím je postižený ohrožen:

Během 3-5 minut bez účinného oživování dochází k postupnému odumírání mozkových buněk. Bez účinné resuscitace nemá postižený šanci na přežití.

Čeho potřebujeme docílit:

udržení krevního oběhu resuscitací do příjezdu zdravotnické záchranné služby, co nejrychlejšího příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Postup první pomoci:

  • zachránce se ujistí, že jemu ani postiženému na místě nehrozí žádné další nebezpečí.
  • osloví postiženého a mírně s ním zatřese - zjistí tak, zda reaguje