ÚPAL X ÚŽEH

30.04.2021


Úpal a úžeh má většina lidí úzce spojeno s létem, vedry a sluněním, ale ono to tak úplně pravda není. V případě úžehu ano, ten s opalováním a pobytem na slunci souvisí, úpal se sluníčkem však už souviset nemusí. To je také hlavní rozdíl mezi těmito dvěma nemocemi z přehřátí, které jsou jinak velmi podobné a odlišit je od sebe je někdy obtížné. 

Co je to úžeh

Jedná se o přehřátí mozku, ke kterému nejčastěji dochází při dlouhém pobytu na slunci, kdy teploty dosahují tropických hodnot a zároveň nejsou dodrženy základní pravidla pro pobyt na slunci - nošení pokrývky hlavy, dostatečná hydratace a omezení pobytu na slunci přes poledne. Ohroženy jsou zejména malé děti a senioři.

Úžeh u dětí může nastat velmi snadno a rychle. Jedním z důvodu je skutečnost, že děti si riziko úžehu neuvědomují a v zápalu hry zůstanou na slunci déle, než je zdrávo. Druhým důvodem je pak fakt, že zejména malé děti ještě nemají plně vyvinutou termoregulaci. Je tedy na rodičích, aby na úžeh u dětí mysleli a podnikli dostatečná preventivní opatření. Druhou rizikovou skupinou jsou pak senioři, zejména proto, že mají sníženou potřebu pít. Tak u nich snadno dochází k dehydrataci a v kombinaci s pobytem na slunci je úžeh téměř nevyhnutelný.

Co je to úpal

Jedná se o celkové přehřátí organismu. K úpalu nejčastěji dochází v důsledku pobytu v prostorách s vysokými teplotami, nedostatečným přívodem čerstvého vzduchu či na místech s vysokou vlhkostí, zejména pak v kombinaci s nedostatečným pitným režimem.

Tělo vlivem dehydratace neprodukuje dostatečné množství potu, přirozené ochlazování těla pocením je narušeno a teplota těla stoupá. K stejné situaci při vysokých teplotách dochází i vlivem nošení nevhodných oděvů z neprodyšných materiálů. Ty brání odpařování potu a tím i ochlazování těla. A jinak tomu není v místech se silnou vlhkostí vzduchu. Vlhkost brání odpařování potu, teplota těla stoupá a dosáhne-li 40 °C, začnou se projevovat příznaky úpalu. Zejména nebezpečný je úpal u dětí a starších osob, kteří mají nedostatečnou termoregulaci a dále pak u osob s onemocněním srdce nebo trpících obezitou.

Příznaky úpalu a úžehu

Příznaky úpalu a úžehu jsou velmi podobné, zejména v lehčích případech. Postižený si stěžuje na bolest hlavy, nevolnost, může se přidat horečka a zvracení.

Příznaky těžšího případu úpalu a úžehu

  • úpal - může se objevit zmatenost, zrychlené dýchání či křeče,
  • úžeh - může se objevit ztuhutí šíje, podobné té, která se objevuje při zánětu mozkových blan

Vodítkem pro určení, zda se jedná o úpal či úžeh může být informace, zda postižený trávil čas na slunci či nikoli a stav jeho kůže. Opálená či dokonce od slunce spálená pokožka svědčí spíše pro úžeh, ale záleží i na dalších okolnostech.

První pomoc

Jak v případě úpalu, tak v případě úžehu je nejdůležitější postiženého ochladit. V případě úžehu je nutné postiženého dostat ze slunce, ochlazovat hlavu studenými obklady a podávat dostatečné množství tekutin. V případě vážného stavu pacienta je třeba přivolat lékařskou pomoc.

V případě úpalu je nezbytné postiženého dostat na chladné místo s čerstvým vzduchem, uvolnit mu oděv a položit do polohy v leže se zdviženými končetinami. Pokud je to možné, doporučuje se chladná koupel (ne studená), jinak alespoň otírání těla chladnou vodou, tak dlouho, než teplota těla postiženého klesne na 38,5 °C. Samozřejmostí je, pokud je postižený při vědomí, podávat dostatečné množství studených tekutin. V případě vážného stavu pacienta je nutné přivolat lékařskou pomoc.

Rozdíl mezi úpalem a úžehem je na první pohled malý

Poznáte již rozdíl mezi úpalem a úžehem? Pokud si nejste stále jisti, podívejte se na přehlednou tabulku, která vám může v případě vaší nejistoty pomoci.