UKÁZKA PRVNÍ POMOCI

10.06.2024

Teplický hrad Doubravka již zdaleka není jen historickou památkou, nýbrž místem konání spousty akcí. Tento prosluněný víkend nabídl ideální počasí ke konání dětského dne. A není nic lepšího, než když program pro děti chystají jiné děti. Tak tomu bylo právě dnes kdy si zástupce z řad mládeže naší místní skupiny připravil pod vedením našich zdravotníků program s názornými ukázkami pro návštěvníky akce. Ti si tak vyzkoušeli resuscitaci dospělého i dítěte, práci s defibrilátorem a obvazovou techniku. Zvídaví návštěvníci se zkrátka dověděli vše, co je zajímalo a my jim za jejich zájem děkujeme. Stejně tak děkujeme organizátorům za spolupráci a zpříjemnění této červnové neděle.Dětem zdar!

Za MS ČČK HOH Jiří Michal a David Kašpar