Poranění páteře

15.03.2021

-Poranění zahrnuje poškození obratlů, kloubů, vazů a meziobratlových plotének. Může být spojeno s poškozením míchy a míšních nervů, které prochází páteřním kanálem.

Čeho musíme docílit?

1. Zabránit pohybům, které mohou způsobit či zhoršit poranění míchy

2. Zajistit odborný transport do zdravotnického zařízení 

PRVNÍ POMOC:

•zachránce se ujistí, že jemu ani postiženému nehrozí na místě žádné další nebezpečí 

•prioritou zůstává zabezpečení základních životních funkcí - pokud postižený přesvědčivě nedýchá normálně, postupuje zachránce dle standardu základní neodkladná resuscitace dospělých nebo základní neodkladná resuscitace dětí 

•pokud postižený normálně dýchá, ponechá ho zachránce v poloze, v jaké se nachází, pokud v ní postiženému nehrozí další nebezpečí

 •pokud je postižený při vědomí, snaží se ho zachránce uklidnit a přesvědčit ho o nutnosti nehýbat se 

•manipulace s postiženým s podezřením na poranění páteře a jeho transport jsou úkolem zdravotnické záchranné služby; pokud je zcela výjimečně nutné postiženého přemístit v rámci první pomoci (zpravidla z důvodu přetrvávajícího nebezpečí na místě úrazu), je během manipulace nutné stabilizovat hlavu v ose těla a co nejvíce omezit pohyby v oblasti páteře, v ideálním případě v součinnosti pěti zachránců

 •použití fixačních pomůcek (límců atd.) není součástí první pomoci •zachránce zajistí tepelný komfort postiženého

 •zachránce přivolá zdravotnickou záchrannou službu