PORANĚNÍ OČÍ

15.03.2021

•PORANĚNÍ OKA JE SPOJENO S VELKOU BOLESTIVOSTÍ A PŘECHODNOU ZTRÁTOU FUNKCE. 

Vyvolávající příčiny:

•zanesení tělíska do spojivkového vaku (nečistoty, drobný hmyz, řasa) 

•poranění očního bulbu (úder, náraz, letící předmět) fyzikální poškození (sváření bez ochranných brýlí, pobyt na slunci) 

•vniknutí chemikálií 

Typické příznaky:

•silná bolest

 •slzení

 •křečovité sevření víček (často obou očí) 

Čím je postižený ohrožen?

•při závažném poranění až trvalým poškozením či ztrátou zraku 

Čeho musíme docílit?

•zmírnit bolest

 •předejít trvalým následkům 

PRVNÍ POMOC:

•zachránce poraněného posadí a snaží se jej uklidnit, vysvětlí mu situaci, případně mu dopomůže s orientací 

•drobné cizí tělísko je možné vypláchnout čistou vodou; při neúspěchu, přetrvávání obtíží nebo při závažnějším poranění doporučí zachránce postiženému vyhledat odbornou pomoc

 •zánět spojivek a podráždění UV zářením je možné v mírné fázi léčit antiseptickými očními kapkami, při závažnějším poškození je třeba vyhledat odborné ošetření; důraz je třeba klást na prevenci a ochranu zraku

 •při poranění oční bulvy, zaklíněném větším cizím tělese nebo při závažnějším poranění v okolí oka zachránce pouze zakryje obě oči sterilním obvazem, aby se minimalizoval pohyb bulbů (souhyb obou očí), a přivolá zdravotnickou záchrannou službu 

•při zasažení oka chemikáliemi postupuje zachránce podle standardu první pomoc při poleptání