Mobilní týmy M - 72

17.03.2021

Týmy M-72 jsou nasazovány v nejvíce postižených nemocnicích s cílem nemocnicím odlehčit a zajistit základní ošetřovatelskou péči o větší počet pacientů. Pacienti jsou umístěni na standardních odděleních nebo ve zvlášť určených prostorech.

Týmy jsou aktivovány krajským koordinátorem intenzivní péče a jako kompaktní tým plní zadané ošetřovatelské úkony, a to ve formě "na klíč" (předání úseku nebo sady úkolů) na následující tři denní a tři noční směny.

Týmy pracují samostatně, pod jedním velením a střídají se na principu rotace po 72 hodinách tak, aby byla zajištěna kontinuita péče (zajištěno centrálním dispečinkem ČČK).


Úkoly týmu na místě nasazení:

  •  Osobní hygiena pacienta 
  • Péče o lůžko
  • Péče o okolí lůžka
  • Pomoc při podávání stravy a hydratace
  • Podpora mobility (toaleta apod.)
  • Vizuální sledování a komunikace s pacientem


Kde jsou týmy nasazeny?

 Karlovy Vary, Ústí nad Labem (dva týmy), Liberec, Litoměřice, ÚVN Praha, Stod, Domažlice, Mladá Boleslav, Ivančice