HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA

19.09.2023

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA ČČK TEPLICE se zúčastnila 22. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO CVIČENÍ PRO ZÁCHRANNÉ SLOŽKY. Organizátory akce byli Záchranáři Česká Kamenice, z.s. Téma cvičení: Následky větrné smršti v Rabštejnském údolíCílem bylo procvičit nasazení a součinnost záchranných složek při události s větším počtem zraněných osob.Český červený kříž na tomto cvičení procvičoval:

1. nasazení a součinnost humanitárních jednotek ČČK z více spolků

2. typové činnosti (operační řízení, evakuace a nouzové ubytování)

3. činnost štábu ČČK a koordinaci jednotek v zátěžovém modelu 72 hodin

4. budování evakuačních center pro nezraněné osoby (registrace, tepelný komfort, lehátková část)

5. komunikaci na místě (ve ztížených podmínkách-bez signálu), svolávací systém

6. komunikaci s nadřízenými štáby a složkami IZS (HZS, ZZS, PČR)

7. vyzkoušel nové prvky:

- registraci osob a vozidel do nebezpečných zón (model Check-in-out)

- evidenci a monitoring celkových počtů zasahujících členů ČČK v jednotlivých zónách

- kontaktní bod pro příjezd týmů do zasažené oblasti (kontrola vybavení, ustrojení, doplnění informací)

- komunikaci a sledování celé události na jednotné digitální platformě

- využití geolokační aplikace Gina pro sledování pohybu všech týmů v oblasti a pro aktivní reporting z oblasti

- zajištění provozní soběstačnosti štábu, včetně vlastního satelitního připojení k internetu

- filtrování a dezinfekce vody z místních zdrojů

- nouzový režim činnosti a jeho evakuace štábu ČČK za ztížených podmínek

- eskalace situace a aktivace dalších jednotek ČČK

- poskytování asistence Zdravotnické záchranné službě na příjmovém stanovišti zřízeném v polních podmínkách (příjem raněných ze zasažené oblasti)

- na základě schválených kompetencí poskytování asistence ZZS při triáži, odsunu a ošetření zraněných osob.