Humanitární jednotka OS ČČK Teplice

02.03.2021

HJ OS ČČK Teplice, stejně jako další spolky v republice, přijal výzvu Ústřední krizový tým ČČK a od 3. 3. 2021 se 8 našich členů zapojí v Karlovarská krajská nemocnice , aby pomohli s péčí o pacienty na covid odděleních. 

Čtyři naši členové před odjezdem absolvovali kurz Základy moderního ošetřovatelství. 

Tito členové budou součástí 6. rotace výjezdu humanitární jednotky ČČK Teplice do nemocnice Karlovy Vary, kde Červený kříž pomáhá.