Humanitární jednotka OS ČČK Teplice

17.02.2021

Nedávno jsme ocenili 41 členů humanitární jednotky, dobrovolníků, lidí, kteří šili roušky nebo společnostem, za pomoc humanitární jednotce oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice na jaře 2020. Samotné ocenění mělo proběhnout vloni na podzim, bohužel Nám slavnostní předání zhoršení epidemiologické situace a následná opatření nedovolila. Nezbylo Nám nic jiného, než rozvést dárky, děkovné uznání a medaile od České mincovny osobně. Mezi oceněnými byly třeba Severočeská vodárenská společnost, či pizzerie Sluis Novosedlice. Dále jsme ocenili 37 lidí, kteří bez nároku na honorář organizovali a zajišťovali telefonickou linku pro seniory, pomáhali se šitím, balením a distribucí roušek a rozváželi seniorům obědy, nákupy, léky.