Činnost roku 2021 :D

16.12.2021

Naše místní skupina byla založena koncem roku 2020. Hned začátkem roku 2021 jsme skočily do nejhoršího, co jsme si mohly představit, a to do další vlny epidemie Covidu - 19. V lednu jsme díky sboru dobrovolných hasičů v Oseku získali 400 kusů respirátorů FFP 2, které jsme předali do centra seniorů v Oseku. Začali jsme pomáhat občanům z našeho okolí i mimo něj s registrací na vakcinaci, hodiny a hodiny telefonátů.. Opravdu krásný začátek pro naší místní skupinu, všichni jsme měli dost práce za sebou a další a další se jen hrnula. Nemocnice si vyžádaly přes humanitární jednotku oblastního spolku ČČK Teplice naší pomoc.. Jelikož nás není tolik, začali jsme shánět dobrovolníky, kterým jsme zařizovali kurz základy moderního ošetřovatelství v praxi, vše s pomocí Litoměřické nemocnice. V kurzu se dobrovolníci dozvěděli o základní péči o pacienta na lůžku, měření základních fyziologických funkcích, chod covidového oddělení a dalších potřeb pacienta. Byli jsme nasazovány do nemocnic po celé České republice, každý kdo měl ruce, nohy a trochu času vypomáhal se vším.. Další služby nás čekaly při otevření antigenního testování u Olympie v Teplicích, kde si několik členů taktéž odpracovalo stovky a stovky hodin. Od dubna do května 2021 jsme vypomáhaly dvakrát týdně Hrobské školce s ranním testováním dětiček. Tuto školku jsme si velmi oblíbily, úžasná paní ředitelka Halířová společně se všemi učitelkami tvoří báječnou partu lidí, a my jen vzpomínaly, jak bezstarostný život dětiček předškolního věku byl. Během května pomalinku epidemie ustupovala, a my se mohli začít věnovat radostnějším akcím. Znovu jsme navštívily Hrobskou školku, tentokrát spolu s dobrovolnými hasiči z Oseka a Hrobu a připravily dětem zábavné dopoledne plné her a poznání. Koncem dubna jsme vypomáhali MS ČČK NDP s čarodějnicemi v obcích Háj u Duchcova a Hrob. Během léta naši členové vypomáhali s táborem oblastního spolku Teplice na téma JUMANJI.  

Během léta jsme měli několik desítek zdravotních dozorů na různých sportovních utkáních, koncertech a  dalších kulturních akcích. Ukázky pro děti z mateřských a základních škol

Od začátku místní skupiny jsme věděli, že chceme kroužek pro děti. Od začátku roku jsme připravovali a sháněli materiály pro nás všechny. V říjnu se nám to konečně podařilo a vedeme i kroužek, zatím jen s pár dětmi, ale věříme, že se situace zlepší, i když nám klacky pod nohy opět hází aktuální epidemiologická opatření.. Díky městu Osek a podpoře oblastního spolku ČČK Teplice máme základnu, místnost v dolním Oseku, kde se sházíme pravidelně každý čtvrtek. 

Na podzim letošního roku, pomalinku opět se sílící vlnou epidemie jsme opět nasazovány do nemocnic, očkovacích týmů, domovů důchodců a podobně..


Děkujeme všem, co drží s Námi..... 

Členové MS ČČK HOH