Cévní mozková příhoda

20.01.2021

Mrtvice je druhá nejčastější příčina úmrtí v ČR. Ročně mrtvici v České republice postihne 80 000 lidí a desetina z nich zemře. Mrtvice je život ohrožující stav, při kterém se neprokrvuje část mozku. Dochází k tomu vlivem ucpání cévy, která zásobuje mozek, popřípadě jejím prasknutím. Projevy mrtvice jsou závislé na tom, která část mozku je poškozena. Mohou být tedy velmi různé. Jedná se o náhlé ochrnutí nebo poruchu pohyblivosti některé části těla, často to bývá levá či pravá končetina či půlka obličeje a podobně. Dalšími příznaky bývají náhlé poruchy řeči a vnímání, bolest hlavy, zmatenost. Pro rozlišení příznaků jde použít mnemotechnickou pomůcku FAST (rychle)

F = FACE (obličej) - náhlá ochrnutí části obličeje, spadlý koutek, nefunkční oční víčko, pacient se nedokáže usmát

A = ARM (paže) - rozdílná pohyblivost jedné horní končetiny, neudrží předpaženou ruku

S = SPEECH (řeč) - poruchy mluvení, zadrhávání v řeči

T = TIME (čas) - postižení vznikne náhle

První pomoc v případě podezření na mrtvici je velmi jednoduchá. Domácími prostředky totiž nejsme pacientovi schopni pomoci. Nejdůležitější je rychlá přeprava postiženého do zdravotnického zařízení. Voláme mu tedy záchrannou službu, které oznámíme podezření na mrtvici (cévní mozkovou příhodu). Do jejího příjezdu postiženého sledujeme, komunikujeme s ním a v případě změny stavu reagujeme. Kde je tedy záludnost tohoto onemocnění? Sám postižený často příznaky nevnímá. Mrtvice nebývá bolestivá. Některá část pacientova těla přestane být ovladatelná, ale nebolí. Proto pacienti v mnoha případech příznaky podcení a rozhodnou se počkat, zda se to "nespraví samo". Tady je velmi důležitá pomoc okolí, postiženého musíme přesvědčit, že nejde o banální záležitost a že čekat se nevyplácí. Pokud je lékařská pomoc poskytnuta včas, je velká šance na zmírnění následků nebo úplné vyléčení. Druhou málo známou skutečností je to, že cévní mozková příhoda nemá věkové omezení a může k ní dojít i u mladých lidí.