ANTI - COVIDOVÁ PLAZMA

04.03.2021

V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit.

Předpokladem darování je:

  • prodělání onemocnění COVID-19 potvrzené testem; přednostně jedinci, kde onemocnění proběhlo s jasnými klinickými příznaky (horečkou, bolestmi kloubů a svalů apod.)

  • úplné uzdravení z koronavirové infekce

  • interval 14 až 90 dní od uzdravení či ukončení izolace

  • věk 18 - 60 let

  • hmotnost alespoň 60 kg

  • přednostně muži, případně ženy, které nebyly těhotné

  • celkově dobrý zdravotní stav

  • trvalý pobyt v ČR

  • platné zdravotní pojištění


Odběry rekonvalescentní plazmy provádějí vybraná zařízení transfuzní služby (Od nás nejblíže Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem).

Některá zařízení transfuzní služby před odběrem plazmy odebírají zájemcům vzorek krve na vyšetření hladiny protilátek, tento vzorek lze odebrat bezprostředně po vyléčení. Bližší informace poskytnou zařízení transfuzní služby, které může zájemce o darování kontaktovat.